Oordelen

Zoek met onderstaande velden naar oordelen van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze aankomende zittingen via Agenda.

4310 oordelen


Vul zoekcriteria in
Oordeelnummer

Stichting Nootstroom discrimineert een man niet door hem te vragen bij zijn vrijwilligerswerk te voldoen aan het 3G-beleid, ook al wordt hij door zijn politieke gezindheid bijzonder getroffen door deze eis.

Situatie De man is vrijwilliger bij de Wadopera, een operaproductie van Stichting Nootstroom. De man zou als zanger en acteur meedoen bij voorstellingen in september…

Oordeelnummer 2022-44 |

Coöperatieve Rabobank U.A. discrimineerde niet op grond van geslacht vanwege moederschap door de inlening met een vrouw te beëindigen omdat zij tijdens een dienst tegelijkertijd voor haar jonge dochter zorgde.

Situatie Een vrouw is via een studentenuitzendbureau werkzaamheden als Medewerker Dagelijkse Bankzaken op de afdeling Rabo Klantenservice (RKS) gaan verrichten. Zij…

Oordeelnummer 2022-43 |

Het College is niet bevoegd te oordelen over de vraag of De Drie Eiken B.V. jegens een vrouw onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de betaling van een bonus.

Situatie Een vrouw was in dienst van de dochteronderneming van een holding. De Drie Eiken hield alle aandelen in die holding. De grootaandeelhouder en de Rabobank…

Oordeelnummer 2022-42 |

Van Wijnen Groep B.V. discrimineert jegens een vrouw op grond van geslacht door geen aandeelhoudersbonus toe te kennen. Ook handelt zij in strijd met het verbod van victimisatie.

Situatie Een vrouw was in dienst van Van Wijnen Groep, de dochteronderneming van een holding. De Drie Eiken hield alle aandelen in die holding. De grootaandeelhouder…

Oordeelnummer 2022-41 |

Het door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gevoerde voorkeursbeleid voor vrouwen en ‘personen met een migratieachtergrond’ voor de functie van Beroeps Brandweer voldoet aan alle inhoudelijke eisen, maar niet aan het kenbaarheidsvereiste. De Veiligheidsregio mocht als pré stellen dat een kandidaat affiniteit heeft met de Arabische, Surinaamse of Antilliaanse cultuur.

Situatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voerde voor de functie Beroeps Brandweervrouw/man een voorkeursbeleid voor vrouwen en voor ‘personen met een…

Oordeelnummer 2022-40 |

Het Paradijs B.V. discrimineert een man niet door hem vanwege zijn nationaliteit de toegang te weigeren tot de coffeeshop. Discriminatoire bejegening kan niet worden vastgesteld. De klachtenafhandeling was niet onzorgvuldig.

Situatie Op 17 april 2021 wilde de man een bezoek brengen aan coffeeshop Het Paradijs B.V. (hierna: de coffeeshop). Aan de deur toonde de man zijn Verblijfsdocument…

Oordeelnummer 2022-39 |

Randstad Uitzendbureau B.V. discrimineert een vrouw door haar contract niet te verlengen vanwege haar zwangerschap.

Situatie Een vrouw was gedetacheerd bij een opdrachtgever op basis van drie detacheringsovereenkomsten. Zij stelt dat het uitzendbureau tevreden was over haar…

Oordeelnummer 2022-38 |

Straver Uitvaartvervoer B.V. discrimineert niet op grond van geslacht door het contract van een vrouw niet te verlengen.

Situatie Een vrouw werkte als chauffeur bij een vervoersbedrijf voor rouwvervoer. Zij stelt dat haar contract niet is verlengd omdat zij een vrouw is en sommige…

Oordeelnummer 2022-37 |

Het College is niet bevoegd om te oordelen over handelingen die voortvloeien uit de Tbs-maatregel die aan een man is opgelegd. De Tbs-instelling maakt geen verboden onderscheid bij het zorgdragen voor een discriminatievrije woon- en behandelomgeving en door geen koosjere maaltijden te verstrekken. Ook is er geen sprake van victimisatie.

Situatie Een terbeschikkinggestelde man (TBS-er) van Surinaamse en Chinese afkomst verblijft in een Tbs-inrichting van de Pompestichting (hierna: de Pompestichting).…

Oordeelnummer 2022-36 |

De Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen maakt geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door een regeling in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten op te nemen die medisch specialisten vanaf hun 60-jarige de mogelijkheid geeft om nachtdiensten af te bouwen.

Situatie Een medisch specialist vindt dat de partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) jegens…

Oordeelnummer 2022-35 |

De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband maken geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door een regeling in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten op te nemen die medisch specialisten vanaf hun 60-jarige de mogelijkheid geeft om nachtdiensten af te bouwen.

Situatie Een medisch specialist vindt dat de partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) jegens…

Oordeelnummer 2022-34 |

ABN AMRO Bank N.V. discrimineerde een vrouw door haar inkomsten uit hoofde van het persoonsgebonden budget van haar echtgenoot niet mee te nemen bij het bepalen van de kredietruimte voor een persoonlijke lening en door haar discriminatieklacht onzorgvuldig te behandelen.

Situatie Een vrouw ontvangt voor de zorg voor haar echtgenoot inkomsten uit hoofde van het persoonsgebonden budget (hierna: PGB) van haar echtgenoot. In april 2021…

Oordeelnummer 2022-33 |

Parnassia Groep B.V. discrimineerde een man met astma door hem herhaaldelijk te melden dat hem de toegang zou worden geweigerd indien hij geen mondkapje zou dragen.

Situatie Een man was in behandeling bij Parnassia Groep B.V. Op 6 januari 2021 was het beleid dat cliënten en medewerkers een mondkapje droegen in het kader van de…

Oordeelnummer 2022-32 |

Technogym Benelux B.V. heeft een vrouw discriminatoir bejegend door herhaaldelijk een verband te leggen tussen haar functioneren en haar (aanstaand) jong moederschap. Geen onderscheid bij sturen van een waarschuwingsbrief en bij de variabele beloning.

Situatie Een vrouw werkt als Sales Accountmanager voor Technogym Benelux B.V., een bedrijf dat (cardio)fitnesstoestellen en revalidatieapparatuur verkoopt. Technogym…

Oordeelnummer 2022-31 |

Het College kan een man gedeeltelijk ontvangen in zijn verzoek om een oordeel over het handelen van de Minister van Defensie.

Situatie De Minister van Defensie stelt een man voor drie jaar aan als burgerambtenaar. De man gaat als bastrombonist werken voor militaire orkesten. Zijn…

Oordeelnummer 2022-30 |

Een vrouw toont niet aan dat een bakkerswinkel haar heeft afgewezen omdat zij een hoofddoek draagt. De bakkerswinkel behandelde de discriminatieklacht van de vrouw niet zorgvuldig.

Situatie Een vrouw draagt vanwege haar islamitische geloof een hoofddoek. Zij solliciteert naar een functie bij een bakkerswinkel. De eigenaresse van de winkel…

Oordeelnummer 2022-29 |

Een poeliersbedrijf discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

Situatie De vrouw werkte op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 15 uren per week bij het poeliersbedrijf. Zij meldde zich verschillende keren ziek…

Oordeelnummer 2022-28 |

Woningstichting Rochdale discrimineerde een vrouw niet door de inleenopdracht niet te verlengen.

Situatie Een vrouw is op 29 augustus 2016 via een uitzendbureau in dienst getreden bij Woningstichting Rochdale. De inlening wordt meerdere keren verlengd, zodat…

Oordeelnummer 2022-27 |

UnitedConsumers Telecom B.V. discrimineerde een man met Bulgaarse nationaliteit door geen zorg te dragen voor discriminatievrije bemiddeling bij een aanvraag voor een mobiel telefonieabonnement met toestelkrediet. Ook sprake van onzorgvuldige klachtbehandeling.

Situatie Een man met de Bulgaarse nationaliteit woont in Nederland. Hij doet via UnitedConsumers, een (web)winkel die bemiddelt bij de verkoop van mobiele telefoons…

Oordeelnummer 2022-25 |

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij de ondertiteling van live televisieprogramma’s van RTL Nederland B.V.

Situatie Een man is (zeer) slechthorend. Hij ondervindt regelmatig problemen met de ondertiteling van live televisieprogramma’s van RTL Nederland B.V. (RTL), zoals…

Oordeelnummer 2022-24 |