Oordelen

Zoek met onderstaande velden naar oordelen van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze aankomende zittingen via Agenda.

4310 oordelen


Vul zoekcriteria in
Oordeelnummer

De Minister van Defensie maakt verboden onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur door een in deeltijd werkende militair geen (naar rato) toelage toe te kennen voor het werken op ongebruikelijke uren.

Situatie Een vrouw is als voltijds militair aangesteld door de Minister van Defensie. Feitelijk werkt de vrouw 24 uur per week. Dat doet zij voor de Intelligence…

Oordeelnummer 2022-3 |

Minister van Defensie maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat bij toekennen van de verhoging van de buitenlandtoelage.

Situatie Een militaire defensieambtenaar is geplaatst in het buitenland en heeft daar huisvesting van rijkswege (ook wel genoemd: binnenslaper). Hij is gescheiden en…

Oordeelnummer 2022-2 |

Minister van Defensie maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat bij toekennen buitenlandtoelage.

Situatie Een militaire defensieambtenaar is geplaatst in Noorwegen en heeft daar huisvesting van rijkswege (ook wel genoemd: binnenslaper). Een defensieambtenaar die…

Oordeelnummer 2022-1 |

Geen discriminatie door Albert Heijn B.V. bij de werving en selectie voor de functie vulploegmedewerker. Het is niet gebleken dat de afkomst van een man een rol speelde bij de afwijzing.

Situatie Een man wordt afgewezen voor de functie vulploegmedewerker door standaard middel van een afwijzingsmail. Hij vraagt de teamleider om de afwijzing toe te…

Oordeelnummer 2021-158 |

De klacht van een moeder over discriminatie van haar zoon op grond van ras door het zingen van een verjaardagsliedje op school is door Stichting Opmaat Groep zorgvuldig behandeld.

Situatie De (minderjarige) zoon van een vrouw zit in groep 7 van een basisschool die onder het bevoegd gezag valt van Stichting Opmaat Groep. De vrouw is van Chinese…

Oordeelnummer 2021-157 |

Easy Clean Up B.V. discrimineerde een sollicitant die transgender en non-binair is op grond van diens geslacht bij de afwijzing voor de functie van bouwopruimer/schoonmaker.

Situatie De sollicitant solliciteerde bij Easy Clean Up B.V. naar de functie van bouwopruimer/schoonmaker, maar werd afgewezen. Tijdens het kennismakingsgesprek en…

Oordeelnummer 2021-156 |

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. discrimineerde een man met PTSS niet door hem de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen omdat hij geen mondkapje droeg.

Situatie Een man heeft op 18 januari 2021 een medische afspraak in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Op dat moment is de Tijdelijke regeling maatregelen…

Oordeelnummer 2021-155 |

Bleckmann Nederland B.V. discrimineerde een vrouw op grond van zwangerschap door de inlening met haar te beëindigen.

Situatie Een vrouw sluit op 30 november 2020 een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau. Zij gaat als uitzendkracht werken bij Bleckmann B.V., een transport- en…

Oordeelnummer 2021-154 |

Het College kan een discriminatieklacht van een vrouw niet behandelen omdat de rechter zich hierover al heeft uitgesproken.

Situatie Een vrouw sluit op 1 december 2020 een uitzendovereenkomst met Timing Flexwerken B.V. Zij werkt als uitzendkracht voor een transport- en expeditiebedrijf,…

Oordeelnummer 2021-153 |

Boekenbalie B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar arbeidsvoorwaarden te wijzigen, maar niet door voor te stellen de arbeidsrelatie te beëindigen.

Situatie Een vrouw werkt als klantenservicemedewerker bij Boekenbalie B.V. via een payrollconstructie. Zij werkte 32 uur per week op vier vaste dagen. Zij meldde…

Oordeelnummer 2021-152 |

Een man heeft geen belang bij een oordeel over het handelen van de minister voor Rechtsbescherming. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Situatie Een man met de Nederlandse nationaliteit is beëdigd tolk-vertaler voor de talen Nederlands en Hongaars. Een deel van zijn tijd woont en werkt hij in…

Oordeelnummer 2021-151 |

Stichting Haaglanden Medisch Centrum discrimineerde een vrouw met chronische longklachten en PTSS niet door haar de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen.

Situatie: Een vrouw heeft Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en kan om die reden geen mondkapje of faceshield…

Oordeelnummer 2021-150 |

De Efteling B.V. discrimineerde een jongen met ASS door hem geen toegang te verlenen tot een toiletgebouw. Ook discrimineerde de Efteling de moeder van de jongen vanwege de handicap van de jongen door haar ’s avonds niet met haar gezin naar huis te laten gaan. Er is sprake van discriminatie op grond van ras bij de bejegening.

Situatie Een vrouw ging met haar man en twee kinderen een dagje naar de Efteling. Haar toen achtjarige zoontje heeft een stoornis in het autistisch spectrum (ASS),…

Oordeelnummer 2021-149 |

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij de ondertiteling van live televisieprogramma’s van Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Situatie Een man is slechthorend. Hij ondervindt regelmatig problemen met de ondertiteling van live televisieprogramma’s van Stichting Nederlandse Publieke Omroep…

Oordeelnummer 2021-148 |

De Minister voor Rechtsbescherming discrimineerde een man door hem vanwege zijn leeftijd voor een kortere periode te herbenoemen als commissielid.

Situatie Het Adviescollege Levenslanggestraften (hierna: ACL) adviseert of een gedetineerde die veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf na 25 jaar…

Oordeelnummer 2021-147 |

Student en Overheid B.V. heeft gediscrimineerd op grond van leeftijd door in personeelsadvertenties te vragen naar studenten.

Situatie Een stichting die onder meer als doel heeft om bewustwording te brengen over vooroordelen en discriminatie klaagde bij uitzendbureau Student en Overheid…

Oordeelnummer 2021-146 |

Stichting Amsta discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Situatie De vrouw treedt op 11 februari 2019 in dienst als Leerling Verzorgende bij Stichting Amsta, een zorginstelling. Zij gaat met Stichting Amsta een…

Oordeelnummer 2021-145 |

SUSA B.V. maakte geen verboden onderscheid bij de bescherming van en uitzendkracht tegen victimisatie door de inlener. SUSA B.V. handelde niet in strijd met het victimisatieverbod.

Situatie Een vrouw werkte via uitzendbureau SUSA in een studententeam van ABN AMRO (hierna: de inlener). Zij maakte bij de inlener melding van seksuele intimidatie…

Oordeelnummer 2021-144 |

ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) handelde jegens een vrouw in strijd met het victimisatieverbod en behandelde haar klacht niet zorgvuldig. Geen verboden onderscheid bij het zorgdragen voor een intimidatievrije werkomgeving.

Situatie Een vrouw werkte via SUSA B.V. (hierna: het uitzendbureau) in een studententeam van ABN AMRO. Zij heeft eenmalig en vrijwillig seksuele gemeenschap gehad…

Oordeelnummer 2021-143 |

Tussenoordeel. Het College verklaart het verzoek van een vrouw jegens Stichting Klassieke Concerten Nederland (geheel) ontvankelijk. Inhoudelijke behandeling en beoordeling van het verzoek volgt.

Situatie Een vrouw klaagt over gedrag van een dirigent dat zij als seksueel intimiderend heeft ervaren. De gebeurtenissen spelen in de periode najaar 2012 tot en met…

Oordeelnummer 2021-142 |