Oordelen

Zoek met onderstaande velden naar oordelen van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze aankomende zittingen via Agenda.

4338 oordelen


Vul zoekcriteria in
Oordeelnummer

Groei door ervaring discrimineert op grond van godsdienst door geen opdrachtovereenkomst aan te gaan met een vrouw omdat zij islamitisch is.

Situatie Een vrouw is orthopedagoog en werkt als zzp’er in de zorg en in het onderwijs. Zij wordt via LinkedIn benaderd door de eigenaresse van een eenmanszaak…

Oordeelnummer 2022-11 |

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen verboden onderscheid op grond van ras of handicap of chronische ziekte gemaakt bij de bejegening van een tolk. De discriminatieklacht van de tolk is zorgvuldig behandeld.

Situatie De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) huurt een Iraakse vrouw met een stoornis in het autistisch spectrum meerdere keren in als tolk…

Oordeelnummer 2022-10 |

Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt discrimineerde niet op grond van geslacht en/of burgerlijke staat van een gescheiden man bij de informatieverstrekking over zijn zoon, bij het verlenen van toegang tot de school en bij de klachtbehandeling.

Situatie Een man en zijn ex-partner hebben twee zonen. Het gerechtshof heeft uitgesproken dat er niet langer omgang moet plaatsvinden tussen de man en de kinderen.…

Oordeelnummer 2022-9 |

Geen discriminatie of intimidatie door Stichting Talis bij het verhuren van woonruimte aan een man die vanwege een handicap of chronische ziekte hypersensitief is voor prikkels en geluid.

Situatie Een man huurt een woning van Stichting Talis. Hij is vanwege een obsessieve-compulsieve stoornis en Gilles de la Tourette, hypersensitief voor prikkels en…

Oordeelnummer 2022-8 |

De klacht van een man over discriminatie op grond van ras is door Qbuzz niet onzorgvuldig behandeld.

Situatie Een man werkt als meewerkend voorman bij QBuzz B.V.. Hij klaagt bij zijn leidinggevende dat hij heeft gehoord dat een collega een discriminerende opmerking…

Oordeelnummer 2022-7 |

International Flavors & Fragrances I.F.F. (Netherlands) B.V. discrimineert een vrouwelijke werknemer door haar voor dezelfde functie lager te belonen dan haar mannelijke collega.

Situatie Een vrouw trad op 30 augustus 1999 in dienst bij International Flavors & Fragrances I.F.F. (Netherlands) B.V., hierna I.F.F, een bedrijf dat zich…

Oordeelnummer 2022-6 |

Sagènn Educatie B.V. discrimineerde niet bij de bejegening van een vrouw van Turkse afkomst door opmerkingen die een docent tijdens zijn taallessen heeft gemaakt. Geen discriminatie bij de klachtbehandeling. Wel is sprake van strijd met het verbod van victimisatie.

Situatie Een vrouw die van Turkse afkomst is, heeft bij Sagènn Educatie B.V. (hierna: Sagènn) cursussen Nederlands taal op A1- en op B1-niveau gevolgd. De gemeente…

Oordeelnummer 2022-5 |

Fides Diensten Beheer B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen vanwege haar zwangerschap en aankomend moederschap.

Situatie Een vrouw werkt als administratief medewerker bij Fides Diensten Beheer B.V. (hierna: Fides). In verband met zwangerschapsklachten is zij niet meer in staat…

Oordeelnummer 2022-4 |

De Minister van Defensie maakt verboden onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur door een in deeltijd werkende militair geen (naar rato) toelage toe te kennen voor het werken op ongebruikelijke uren.

Situatie Een vrouw is als voltijds militair aangesteld door de Minister van Defensie. Feitelijk werkt de vrouw 24 uur per week. Dat doet zij voor de Intelligence…

Oordeelnummer 2022-3 |

Minister van Defensie maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat bij toekennen van de verhoging van de buitenlandtoelage.

Situatie Een militaire defensieambtenaar is geplaatst in het buitenland en heeft daar huisvesting van rijkswege (ook wel genoemd: binnenslaper). Hij is gescheiden en…

Oordeelnummer 2022-2 |

Minister van Defensie maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat bij toekennen buitenlandtoelage.

Situatie Een militaire defensieambtenaar is geplaatst in Noorwegen en heeft daar huisvesting van rijkswege (ook wel genoemd: binnenslaper). Een defensieambtenaar die…

Oordeelnummer 2022-1 |

Geen discriminatie door Albert Heijn B.V. bij de werving en selectie voor de functie vulploegmedewerker. Het is niet gebleken dat de afkomst van een man een rol speelde bij de afwijzing.

Situatie Een man wordt afgewezen voor de functie vulploegmedewerker door standaard middel van een afwijzingsmail. Hij vraagt de teamleider om de afwijzing toe te…

Oordeelnummer 2021-158 |

De klacht van een moeder over discriminatie van haar zoon op grond van ras door het zingen van een verjaardagsliedje op school is door Stichting Opmaat Groep zorgvuldig behandeld.

Situatie De (minderjarige) zoon van een vrouw zit in groep 7 van een basisschool die onder het bevoegd gezag valt van Stichting Opmaat Groep. De vrouw is van Chinese…

Oordeelnummer 2021-157 |

Easy Clean Up B.V. discrimineerde een sollicitant die transgender en non-binair is op grond van diens geslacht bij de afwijzing voor de functie van bouwopruimer/schoonmaker.

Situatie De sollicitant solliciteerde bij Easy Clean Up B.V. naar de functie van bouwopruimer/schoonmaker, maar werd afgewezen. Tijdens het kennismakingsgesprek en…

Oordeelnummer 2021-156 |

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. discrimineerde een man met PTSS niet door hem de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen omdat hij geen mondkapje droeg.

Situatie Een man heeft op 18 januari 2021 een medische afspraak in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Op dat moment is de Tijdelijke regeling maatregelen…

Oordeelnummer 2021-155 |

Bleckmann Nederland B.V. discrimineerde een vrouw op grond van zwangerschap door de inlening met haar te beëindigen.

Situatie Een vrouw sluit op 30 november 2020 een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau. Zij gaat als uitzendkracht werken bij Bleckmann B.V., een transport- en…

Oordeelnummer 2021-154 |

Het College kan een discriminatieklacht van een vrouw niet behandelen omdat de rechter zich hierover al heeft uitgesproken.

Situatie Een vrouw sluit op 1 december 2020 een uitzendovereenkomst met Timing Flexwerken B.V. Zij werkt als uitzendkracht voor een transport- en expeditiebedrijf,…

Oordeelnummer 2021-153 |

Boekenbalie B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar arbeidsvoorwaarden te wijzigen, maar niet door voor te stellen de arbeidsrelatie te beëindigen.

Situatie Een vrouw werkt als klantenservicemedewerker bij Boekenbalie B.V. via een payrollconstructie. Zij werkte 32 uur per week op vier vaste dagen. Zij meldde…

Oordeelnummer 2021-152 |

Een man heeft geen belang bij een oordeel over het handelen van de minister voor Rechtsbescherming. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Situatie Een man met de Nederlandse nationaliteit is beëdigd tolk-vertaler voor de talen Nederlands en Hongaars. Een deel van zijn tijd woont en werkt hij in…

Oordeelnummer 2021-151 |

Stichting Haaglanden Medisch Centrum discrimineerde een vrouw met chronische longklachten en PTSS niet door haar de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen.

Situatie: Een vrouw heeft Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en kan om die reden geen mondkapje of faceshield…

Oordeelnummer 2021-150 |